ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

Sejong Flex သည်အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးရှိသော PVC ရေပိုက်ပစ္စည်းများသာထုတ်လုပ်သည်။

CEOမိတ္ဆက္စကား

ပိုၿပီးေတာ့ သက္ေသာက္သက္သာျဖစ္ၿပီး လင္းလက္တဲ့ အနာဂါတ္ကို ဆယ္ဂ်ံဳးပရက္္စ္ နဲ႔အတူ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

HIGHEST QUALITY PVC HOSE

အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းပညာႏွင့္အရည္အေသြး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေစ်းႏႈန္းအတူတကြ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ဟာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ့ အေျခခံျဖစ္တဲ့ PVCပိုက္ရဲ့ ပစ PVCပိုက္ အပိုင္းမွာ ကမာၻ႕အဆင့္မွီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကေန ပိုၿပီးေတာ့ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေလာကႀကီးကုိ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြာပါမယ္။

SEJONG FLEX CEOမိတ္ဆက္စကား

ဆယ္ဂ်ံဳး ဖလက္စ္ ဝပ္ဘ္ေပ့ခ်္ကို လာေရာက္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံုးကို အမွန္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ဟာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္ဂ်ံဳးကယ္မီကယ္လို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးေသာ ယဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အထူးျပဳလုပ္ေသာ PVC ပိုက္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္ဂ်ံဳး ဖလက္စ္ရဲ့ PVC ပိုက္ဟာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ့ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% အာမခံပါတယ္။ စာသံုးသူေတြရဲ့ စိတ္ေက်နပ္မႈကို အေရးႀကီးဆံုးလို႔ သေဘာထားၿပီး အရည္အေသြ အျမင့္ဆံုးေသာ PVC ပိုက္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ တိက်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ထုတ္လုပ္ေပးေနပါတယ္။
မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ အားေပးကူူညီမႈေတြေၾကာင့္ အားအင္ျပည့္ကာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္လာတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို ဝန္ထမ္းေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ အတူ သံဓိဌာန္ခ်ရင္းနဲ႔ ေရွ႕ကို အားအင္အျပည့္နဲ႔ ခ်ီတက္သြားပါမယ္ ခင္ဗ်ာ။ အၿမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ ကုန္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳေပးၾကတဲ့ စားသံုးသူေတြရဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၿပီး စားသံုးသူေတြနဲ႔ အတူတကြ တိုးတက္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us