ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

Sejong Flex သည်အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးရှိသော PVC ရေပိုက်ပစ္စည်းများသာထုတ်လုပ်သည်။

CI

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ ‘S’

‘S’ ကေတာ့ PVC ပိုက္ရဲ့ ေကြးေကာက္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ျပထားသလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အျပာေရာင္ဟာ စီးေနတဲ့ ေရကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အတြက္ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ စားသံုးသာေတြနဲ႔ အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုေရးနဲ႔ စားသံုးသူ စိတ္ေက်နပ္ေရးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ားပါဝင္ေနပါတယ္။ Super Hoseကေတာ့ အရည္အေသြးအျမင့္မားဆံုးေသာ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိပဲ ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ စိတ္သေဘာထား၊ Since 1982 ကေတာ့ PVC ပိုက္မ်ားကိုသာ အထူးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ သမိုင္းႏွင့္ အစဥ္အလာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လိုဂို အမ်ိဳးအစား - KR

လိုဂို အမ်ိဳးအစား - EN

SUPER HOSE SEJONG FLEX

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ Super Hose, Since 1982 ဆိုတာေတြဟာ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔ သမိုင္းကို အေျခခံ၍ စားသံုးသူႏွင့္ ေျပလည္တဲ့ဆက္ဆံေရးကတဆင့္ ကမာၻအေကာင္းဆံုး PVCHose ထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတည္း အစဥ္သံုးေသာ အေရာင္

C:100%, M:0%, Y:0%, K:0%

R:0, G:174, B:239

C:100%, M:60%, Y:0%, K:50%

R:0, G:56, B:108

C:50%, M:20%, Y:0%, K:20%

R:103, G:147, B:186

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us