ကုန္ပစၥည္းလိုင္း

အကောင်းဆုံးနည်းပညာ၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း

ပိုက္အၾကည္

Purpose

အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္း နွင့္ ကားအပို ပစၥည္းသံုး

ဆီၾကိတ္စက္သံုး

Features

အက္ဆစ္၊ အယ္လကာလီ စသည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

ကည္ေသာေၾကာင့္ အရည္မ်ား စီးဆင္းမႈကို လြယ္ကူစြာ ခြဲျခားႏိုင္သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေရာင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ၿပီး အရွည္မွာ အကန္႔အသတ္မရွိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သ္ည။

Long life Edition ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Structure

မင့္မားေသာ အၾကည္ဓါတ္ ရရွိရန္ တီထြင္ထားေသာ ကုန္ၾကမ္းအခ်ိဳးအစား ဆက္စပ္မႈ ႏွင့္ အထူးေသခ်ာစြာ အနားသတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္ ၾကည္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏို္င္သည္။

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

Model I.D I.D Tolerance
mm mm mm
3 3.0 ±0.5
4 4.0
5 5.0
6 6.0 ±0.7
7 7.0
8 8.0
9 9.0
10 10.0
11 11.0
12 12.0
16 16.0 ±0.9
19 19.0
25 25.0
32 32.0 ±1.2
38 38.0
50 50.0

※ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္သလို ေအာ္ဒါမွာယူ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုမ်ားသည္ ျပသရန္ ရိုက္ထားသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းရဲ့ အေရာင္မွာလဲ ကြန္ျပဴတာ ေမာ္နီတာကို္ လိုက္ၿပီးေတာ့ အျပင္က အေရာင္နွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏိုင္ပါတသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေမာ္ဒယ္လ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါသည္။

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us