ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

Sejong Flex သည်အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးရှိသော PVC ရေပိုက်ပစ္စည်းများသာထုတ်လုပ်သည်။

လာႏိုင္သည့္လမ္း

SEJONG FLEX ပင္ရင္း

 • ADDRESS

  ေျဂာင္နမ္ ကင္မဲၿမိဳ႕ ကင္မဲဒယ္ရို လမ္း ၂၆၆၂ လမ္းသြယ္ ၁၃-၂၉(ဂ်ီနယ္ဒံုရပ္ကြက္)

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

အမွတ္ ၁ စက္ရံု

 • ADDRESS

  ေျဂာင္နမ္ ကင္မဲၿမိဳ႕ ကင္မဲဒယ္ရို လမ္း ၂၆၆၂ လမ္းသြယ္ ၁၃-၂၉

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

အမွတ္ ၂ စက္ရံု

 • ADDRESS

  ေျဂာင္နမ္ ကင္မဲၿမိဳ႕ ကင္မဲဒယ္ရို လမ္း ၂၆၆၂ လမ္းသြယ္ ၁၃-၂၅

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

အမွတ္ ၃ စက္ရံု

 • ADDRESS

  ေျဂာင္နမ္ ကင္မဲၿမိဳ႕ ကင္မဲဒယ္ရို လမ္း ၂၆၉၄ လမ္းသြယ္ ၁၃-၃၀

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

အမွတ္ ၄ စက္ရံု

 • ADDRESS

  ေျဂာင္နမ္ ကင္မဲၿမိဳ႕ ကင္မဲဒယ္ရို လမ္း ၂၆၆၂ လမ္းသြယ္ ၁၃-၃၂

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

ဘူဆန္းရံုး

 • ADDRESS

  ဘူဆန္း ဟဲအြန္းဒယ္ ၿမိဳ႕နယ္ အူဒံုရက္ကြက္ မာရင္းစီးတီး ၂ လမ္း ၃၈.

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

အေမရိကန္ရံုး

 • ADDRESS

  29 Smith St Englewood, NJ 07631

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us