ကုန္ပစၥည္းလိုင္း

အကောင်းဆုံးနည်းပညာ၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း

ေရႏုတ္ေျမာင္းပိုက္

Purpose

အဝတ္ေလွ်ာ္စစ္သံုး

ေဘစင္ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းသံုး

အိမ္တြင္းနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေရသြင္း ေရထုတ္ ပိုက္

Features

အျပင္ပိုင္းမွာ အခၽြန္ပံုစံျဖစ္၍ ေကြးေခါက္ရာတြင္ လြယ္ကူသည္။

အတြင္းပိုင္း သည္ ေျပာင္ျဖစ္၍ ေရသြားေရလာ အရမ္းေကာင္းၿပီး ေရခံျခင္း ႏွင့္ ေၾကးတက္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။

Long life Edition ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Structure

အထူး တီထြင္ထားေသာ အခၽြန္ပံုစံစနစ္ႏွင့္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးေသာ ကုန္က်မ္းအခ်ိဳးအစား ဆက္စပ္မႈမ်ားေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေကြးေခါက္ ႏိုင္ၿပီး အတြင္းပိုင္း သည္ ေျပာင္ျဖစ္၍ ေရသြားေရလာ အရမ္းေကာင္းၿပီး ေရခံျခင္းႏွင့္ ေၾကးတက္ျခင္း(scale) မ်ား မရွိပါ။

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

Model I.D Packing unit
mm mm Meters
30.5 30.5±0.5 20
38 38.0±0.5 20

※ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္သလို ေအာ္ဒါမွာယူ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုမ်ားသည္ ျပသရန္ ရိုက္ထားသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းရဲ့ အေရာင္မွာလဲ ကြန္ျပဴတာ ေမာ္နီတာကို္ လိုက္ၿပီးေတာ့ အျပင္က အေရာင္နွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏိုင္ပါတသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေမာ္ဒယ္လ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါသည္။

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us