ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

Sejong Flex သည်အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးရှိသော PVC ရေပိုက်ပစ္စည်းများသာထုတ်လုပ်သည်။

ဖြဲ႔စည္းပံု

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us