giới thiệu công ty

Sejong Flex chỉ sản xuất các sản phẩm ống PVC với công nghệ và chất lượng tốt nhất.

CI

‘s’ của Sejong flex

‘s’ thể hiện tính linh hoạt của ống nhựa mềm pvc và đông thời còn biểu thị nước chảy màu xanh, với ngụ ý mang ý nghĩa là sự hài lòng của khách hàng và sự trao đổi suôn sẻ với khách hàng là mục tiêu đầu tiên của Sejong flex. Super hose(ống nhựa mềm siêu hạng)thể hiện truyền thống và lịch sử chỉ sản xuất những ống nhựa mềm pvc tốt nhất từ năm 1982, và thể hiện ý chí chỉ sản xuất ra những sản phẩm số một của Sejong flex.

loại logo - KR

loại logo - EN

SUPER HOSE SEJONG FLEX

Super hose(ống nhựa mềm siêu hạng), mang ý nghĩa là từ năm 1982 Sejong flex sẽ phát triển thành công ty xuất khẩu và chế tạo ra ống nhựa mềm pvc tốt nhất thế giới, thông qua việc giao tiếp tốt với khách hàng dựa trên chất lượng và lịch sử của Sejong flex.

màu sắc chuyên dùng

C:100%, M:0%, Y:0%, K:0%

R:0, G:174, B:239

C:100%, M:60%, Y:0%, K:50%

R:0, G:56, B:108

C:50%, M:20%, Y:0%, K:20%

R:103, G:147, B:186