giới thiệu công ty

Sejong Flex chỉ sản xuất các sản phẩm ống PVC với công nghệ và chất lượng tốt nhất.

địa điểm

SEJONG FLEX Trụ sở chính

 • ADDRESS

  13-25(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

Nhà máy số 1

 • ADDRESS

  13-29(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

Nhà máy số 2

 • ADDRESS

  13-25(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

Nhà máy số 3

 • ADDRESS

  13-30(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

Nhà máy số 4

 • ADDRESS

  13-32(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

Văn phòng busan

 • ADDRESS

  38, , Marine City 2-ro, U-dong, Haeundae-gu, Busan

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com

văn phòng mĩ

 • ADDRESS

  29 Smith St Englewood, NJ 07631

 • PHONE

  +82-55-321-5803

 • E-MAIL

  info@sejongflex.com