giới thiệu công ty

Sejong Flex chỉ sản xuất các sản phẩm ống PVC với công nghệ và chất lượng tốt nhất.

mạng toàn cầu

Brazil

Brazil

Venezuela

Venezuela

Jamaica

Jamaica

Columbia

Columbia

Argentina

Argentina

Chile

Chile

Ecuador

Ecuador

Mexico

Mexico

USA

USA

Canada

Canada

New Zealand

New Zealand

fiji

fiji

Japan

Japan

Australia

Australia

Taiwan

Taiwan

Philippines

Philippines

Indonesia

Indonesia

Vietnam

Vietnam

China

China

Russia

Russia

Singapore

Singapore

Malaysia

Malaysia

Thailand

Thailand

Myanmar

Myanmar

Sri-Lanka

Sri-Lanka

India

India

Pakistan

Pakistan

Iran

Iran

Arab Emirates

Arab Emirates

Saudi-Arabia

Saudi-Arabia

Syria

Syria

Lebanon

Lebanon

Jordan

Jordan

Ethiopia

Ethiopia

Kenya

Kenya

Turkey

Turkey

Egypt

Egypt

Republic of South Africa

Republic of South Africa

Greece

Greece

Italy

Italy

Germany

Germany

Swiss

Swiss

France

France

England

England

Spain

Spain