Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi nuôi dưỡng những người tài năng tạo ra những giá trị mới.

nhân tài

Sejong Flex Super Hose

Kể từ khi thành lập vào năm 1982, chúng tôi đang chờ đợi những người tài năng hợp tác với Sejong Flex, công ty tiếp tục phát triển không chỉ ở thị trường nội địa mà còn ở hơn 50 quốc gia.

suy nghĩ cởi mở

Khi gặp vấn đề khó khăn, cố gắng giải quyết vấn đề bằng những suy nghĩ tích cực và vừa chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp và đi đến hướng phát triển

nhận thức cởi mở

Người làm công việc của mình với ý thức rằng là mình là chủ công ty, phát triển bản thân với thái độ thách thức và luôn học hoircais mới

hành động cởi mở

Người hành động hài hòa vui vẻ cùng với đồng nghiệp và nhiệt tình thực hiện mục tiêu chung của công ty

Nhảy vào thế giới SEJONG FLEX

thủ tuc tuyển dụng

Với Sejong flex chúng tôi sẽ cùng những người cởi mở cùng nhau đi đến một thị trường toàn cầu rộng lớn hơn

Sejong flex đang tuyển dung nhân tài mới bằng tiêu chuẩn tuyển dụng chân thực.

Sau thời gian tuyển dụng, dựa vào việc có phù hợp với tiêu chuẩn hay không chọn ra ứng cử viên điển hình và thông qua phỏng vấn để chọn những tài năng đáp ứng khả năng nhân lực cần thiết.

Nếu kê khai sai sự thật về các nội dung học lực và kinh nghiệm trên hồ sơ thì việc vào làm ở công ty bị hủy bỏ.

hông chấp nhận lí do vì đi du lịch nước ngoài

Các thông tin cá nhân như tài liệu đã gửi không dùng cho mục đích khác ngoài tuyển dụng

Đơn đăng kí và Tài liệu sẽ không được trả lại